SOM_6628-186x280
SOM_6697-186x280
SOM_6737-186x280

 

Hotel Address

Pili ki Talai, Patelon Ki Dhani,
Near Kunda Mod, Amer, Delhi Highway,
Jaipur, Rajasthan, 302028

Mobile: +91 – 7073022333
Mobile: +91 – 7073033444
Email id:
talaibaghpalace@gmail.com

Sales & Reservation

Talaibagh Palace Jaipur
Delhi Sales office:-
B-1/355 Janakpuri.

Mobile: +91 8447227002
Mobile: +91 – 9540287819
Email id:
sales@talaibaghpalace.com,
salestalaibaghpalace@gmail.com,
reservation@talaibaghpalace.com